کد خبر: ۱۱۲۲۲
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲
کارگاه‌های تولید آهک (خطوط یک و دو پلی‌زیوس) بخش آگلومراسیون درسال ۱۳۶۳ با دو کوره دوار (Rotary kiln) به ظرفیت اسمی ۵۵۰ تن در روز راه‌اندازی گردید و به طور پیوسته و بدون تغییر در تکنولوژی و تجهیزات، تاکنون به تولید ادامه داده است؛ لذا با توجه به قدمت حدود ۴۰ ساله این واحد و براساس تصمیمات اخذ شده، خدمات ممیزی فنی این کارگاه برای بهینه‌سازی خط تولید و همچنین کاهش غبار خروجی از دودکش به حد مجاز استاندارد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به شرکت نوید صنعت سبز واگذار شد تا پس از شناسایی ایرادات موجود، بهترین روش جهت تعمیرات اساسی و همچنین بهینه‌سازی و رسیدن به نتایج مطلوب را پیشنهاد نماید.

دستاورد‌های پروژه‌های بهینه سازی کوره‌های آهک پزی یک و دو

به گزارش مخاطب24به نقل از شرکت شرکت ذوب آهن اصفهان:بر همین اساس تعریف و اجرای پروژه «بهینه‌سازی فرآیند احتراق کوره آهک شماره یک و دو بخش اگلومراسیون» به عنوان یک پروژه منحصر به فرد و نوآورانه، در راستای پروژه‌های محیط زیستی کارخانه و ذیل طرح‌های در دست اقدام واحد اکولوژی مدیریت هماهنگی امور مهندسی و نظارت و با همکاری واحد پخت آهک مدیریت آگلومراسیون صورت پذیرفت که در درجه اول به منظور رفع مغایرت گاز و غبار خروجی کوره و تطبیق پارامتر‌های مختلف بهره برداری (گاز و غبار) آن با ظرفیت سیستم غبارگیر موجود (ESP and Cyclone) تعریف گردید و اهدافی از جمله کاهش و بهینه سازی مصارف انرژی حرارتی وذالکتریکی خط تولید نیز برای آن تعریف گردید.


در همین راستا پس از ممیزی فنی مجموعه خط تولید کوره‌های آهک شماره ۱ و ۲ و پیرو جلسات فنی مشترک با مدیریت‌های مختلف و ذی ربط، اجرای آن برای کوره آهک شماره ۲ طی ۶ ماه (از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰) و پس از کسب تجارب موفقیت آمیز از این پروژه، در بهار ۱۴۰۱ نیز برای کوره آهک شماره یک طی ۶ ماه از اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۱ به انجام رسید.


در چارچوب ممیزی فنی خط تولید از منظر فرایندی و باتوجه به اندازه گیری و پایش پارامتر‌های فرآیندی کوره آهک و تطبیق شرایط فعلی (Actual) با طراحی اولیه کارخانه (Design)، مشخص گردید راندمان احتراق مشعل افت محسوسی داشته و مصرف سوخت به ازاء هر کیلوگرم محصول تولیدی، بسیار بالاست که ضمن تحمیل زیان مالی به کارخانه، ازعوامل انتشار آلودگی نیز می‌باشد. به نحوی که راندمان پایین مشعل کوره علاوه بر مصرف سوخت بیشتر، باعث افزایش حجم هوای مازاد درکوره شده و به تبع آن افزایش سرعت و دبی گاز در سیستم غبارگیری (ESP and Cyclone) را به دنبال دارد. به طوری که گاز‌های حاصل از احتراق با حجم بیشتری تولید و به دلیل سرعت افزوده شده گاز غبار بیشتر (مصرف سوخت بیشتر => حجم محصولات احتراق بیشتر + ثابت بودن مقطع عبورگاز=> سرعت عبور بالاتر گاز + مواد پودری موجود در مسیر گاز => حجم گاز و غبار بیشتر به همراه گاز) ازکوره به سمت پیش گرمکن و نهایتاً الکتروفیلتر منتقل شده که تأثیرات نامطلوبی بر روی راندمان الکتروفیلتروسیکلون‌ها (چرا که سیکلون‌ها و الکتروفیلتر برای دبی گاز و غبار و دمای کمتر که شرایط طرح بوده طراحی شده اند) ایجاد و نتیجه آن را به صورت افت راندمان غبارگیری و خروجی غبار و گاز‌های آلاینده فراتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده می‌شود.


در گام اول پروژه برنامه پایش فرایندی تدوین واطلاعات فرایندی مورد نیاز ازطریق امکانات خط تولید و با افزودن ۳ دستگاه نمایشگر فشار (Pressure Gauge) به صورت روزانه ثبت و مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین تمام پارامتر‌های فرایندی خط تولید طبق برنامه توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست (مرحله قبل ازاعمال تغییرات فرایندی) اندازه گیری و ملاک تحلیل کارشناسان پروژه قرارگرفت. سپس شرایط فعلی خط تولید با طراحی اولیه تطبیق داده شد و مغایرت‌ها تعیین گردید.


درگام دوم شرایط موجود با نرم افزار‌های مدل سازی و با استفاده از رایانه‌های مجهز (Super Computer)، بررسی و تحلیل شده و با تشخیص نتایج شعله فعلی، خروجی مدل‌ها تحلیل و سپس تغییرات مورد نظر ابتدا در همان محیط نرم افزار شبیه سازی اعمال و تحلیل و پس ازاطمینان از مدل ها، طی کمتر از یک هفته تغییرات در یونیت احتراق مشعل و هوا و گاز ورودی کوره اعمال گردید که ضمن حفظ ظرفیت تولید و بدون تحمیل هرگونه تنشی به تجهیزات خط تولید، اهداف بهینه سازی فرآیند احتراق تماماً محقق گردید.


با این روش تمامی مراحل امکان سنجی و بهینه سازی ابتدا در نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته و بدون هیچگونه نگرانی ناشی از وارد آمدن تنش به کوره، بهبود حاصل گردید و نتایج آن ضمن مشاهده در پارامترهایی، چون مصرف گاز روزانه مشعل، با پایش فرایندی مرحله دوم (پس از اجرای بهبود) توسط همان آزمایشگاه ارزیابی و درگام پایانی، طی۴ ماه نیز شرایط جدیدتحت کنترل قرار گرفته و کاملاً تثبیت شد.


• نتایج حاصل از اجرای پروژه بهینه سازی فرایند احتراق هر دو کوره
۱ - بهبود شرایط و پارامتر‌های بهره‌برداری
- کاهش میزان مصرف سوخت و جلوگیری از تنش حرارتی بیش از حد به نسوز کوره
- کاهش میزان دبی فن هوای ثانویه و saving انرژی
- کاهش زاویه دریچه فن مکنده و saving انرژی
- کاهش میزان دبی گاز ورودی به الکتروفیلتر
- کاهش میزان درصد اکسیژن ورودی به کوره
- کاهش سرعت گاز در کوره و پیش گرمکن و در نتیجه کاهش خروج غبار به سمت سیستم تصفیه گاز.
- کاهش طول شعله و در نتیجه کمک بیشتر به انتقال حرارت به روش جریان مخالف.
- افزایش درجه حرارت هوای ثانویه که باعث افزایش راندمان احتراقی کوره می‌گردد.
- افزایش درجه حرارت گاز ورودی به فیلتر که باعث قرارگیری دمای سیال ورودی به محدوده دمایی بالاترین راندمان جذب الکتروفیلتر می‌گردد.
- افزایش درجه حرارت شعله که باعث افزایش راندمان فرآیند کلسیناسیون کوره می‌گردد.
- افزایش پایداری و شکل شعله که باعث توزیع یکنواخت انرژی تشعشعی روی سطوح هدف در فرآیند کلسیناسیون کوره می‌گردد.
۲- عدم تغییر در کیفیت آهک خروجی (محصول) و بالا بودن میزان درصد خلوص (۹۵درصد)
۳- صرفه‌جویی در سوخت مصرفی (گاز طبیعی)
- با توجه به بررسی دفاتر ژورنال و محاسبات انجام شده (بسته به شرایط فرایند و میزان خوراک و دور کوره) توسط کارشناسان مدیریت‌های انرژی و بهینه سازی سوخت، امور فنی و بهره بردار طرح، حدود۲۵۰ Nm ۳/h در سوخت مصرفی برای کارکرد نرمال کوره آهک شماره یک و حدود ۲۰۰ Nm ۳/h نیز در سوخت مصرفی کوره آهک شماره دو صرفه‌جویی شده است که طبق محاسبات انجام گرفته، مقادیر زیر به دست آمده است:
- مقدار تقریباً ۱۱.۵ درصد کاهش در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره ۱.۱
- مقدار ۱۰ درصد کاهش در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره ۱.۳،
۴ – بهبود شرایط سیستم غبارگیری
- کاهش غلظت غبار ورودی به الکتروفیلتر به میزان ۴۶.۴۳ درصد درکوره آهک شماره یک و به میزان ۴۲.۰۵ درصد در کوره شماره دو.
- کاهش غلظت غبار خروجی از الکتروفیلتر به میزان ۹.۳۳ درصد در کوره آهک شماره یک و به میزان ۳۷.۲۶ درصد در کوره شماره دو.
۵ - کاهش بار حرارتی موجود در کوره‌ها محاسن زیر را به دنبال دارد:
- کم شدن تنش حرارتی به بدنه کوره و سایر تجهیزات
- افزایش طول عمر آستر نسوز
۶ - صرفه‌جویی در انرژی الکتریکی:
- کاهش درصد دریچه فن هوای ثانویه (۲۰-۱۵) درصد
- کاهش درصد دریچه فن مکنده (۱۰-۵) درصد
• با توجه به قیمت گاز طبیعی این میزان بهبود و کاهش مصرف انرژی موجب دستاورد صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها نیز می‌باشد که در دراز مدت مبلغ قابل توجهی می‌باشد.
• شایان ذکر است؛ همکاران مدیریت‌های آگلومراسیون، انرژی و بهینه سازی سوخت، امورفنی و برنامه ریزی تولید، خرید تجهیزات و قرارداد‌های توسعه و شرکت نوید صنعت سبز (پیمانکار مجری پروژه) از ابتدا تا پایان انجام موفقیت آمیز این پروژه، همکاری و مشارکت فعالی داشتند.

 
برچسب ها: ذوب آهن اصفهان
آخرین اخبار
پربازدید ها
تصاویر
اخبار داغ
ایجاد فرصت مخاطب ۲۴ برای تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس title
مخاطب ۲۴ با هدف ایجاد بستر مناسب برای «انتخاب اصلح» و آشنایی مردم با داوطلبان انتخابات‌های دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و نظرات، دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنها، آمادگی خود را برای میزبانی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی فعال در انتخابات و انعکاس دیدگاه‌های آنان اعلام می‌کند.
میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران، وزیر کار پاسخ داد + فیلم title
شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سال پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند تا کارفرمایان بر اساس تصمیمات مربوطه به اجرای حقوق و مزایا بپردازند.
اسامی نماینده های تهران که فعلا در هیچ لیست انتخاباتی قرار نگرفتند title
نکته قابل توجه در فهرست انتخاباتی اصولگرایان برای تهران، پوست‌اندازی شورای ائتلاف در نمایندگان فعلی و جایگزین ساختن چهره‌های جدید بوده است.
وراث متوفیان سهام عدالت؛ سریعتر اقدام کنند title
تمامی خدمات مربوط به انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث در ۴ بانک و ۴۴ کارگزاری منتخب به صورت رایگان است و نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست.
تیم ملی فوتبال ساحلی مقتدرانه در رده سوم جام جهانی title
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در دیدار رده بندی قهرمانی جهان به مصاف بلاروس رفت.
استوری خداحافظی خدابنده لو از مس رفسنجان (عکس) title
محمد خدابنده لو بعد از پیوستن به پرسپولیس، این استوری را برای تشکر از تیم سابقش منتشر کرد.
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد title
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: در امتداد رویکرد تعاملی و سازنده سازمان امور مالیاتی با شرکای راهبردی خود (فعالان اقتصادی)، بخشودگی تا صددرصدی جرایم مالیاتی تا پایان اسفندماه تمدید خواهد شد.
برگزیده
نظر دولت درمورد تعطیلی پنجشنبه و جمعه title
​بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت تعطیلی‌های پایان هفته توضیح داد.
آخرین خبر از تعطیلی شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ title
​شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ ما بین سه تعطیلی قرار گرفته است و احتمال تعطیلی شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ وجود دارد.
حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم، افزایش پیدا کند title
آصفری: مجلس دولت را موظف کرده است که در برنامه هفتم نسبت به پرداخت بدهی خود به صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند. به نظر من دیگر راه فراری وجود ندارد.
چند قاب سیاسی از تتلو؛ تصاویری که تتلو را با سیاست گره می‌زند title
توییتر خبرآنلاین به چند قاب سیاسی از تتلو پرداخته و بر آن حاشیه نگاشته است؛ قاب‌هایی که تتلو را به متن سیاست می‌کشاند از خواندن برای خلیج مسلح فارس بر عرشه‌ی ناو جنگی تا دیدار دقیقه نودی با رئیسی در فرودگاه و ...
یک فعال حقوق زنان: بارداری ناشی از تجاوز محارم به یک معضل تبدیل شده title
تنها جایی که قانون‌گذار از سقط حمایت کرده، سقط درمانی است که شرایط خاص خود را دارد. در قانون اعلام شده که اگر جان مادر یا جنین در خطر باشد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی مجوز سقط صادر می‌شود. اگر بخواهیم از نظر حمایت قانونی صحبت کنیم، متاسفانه قانونگذار در این مورد کاملا ساکت بوده و در مورد حاملگی ناشی از تجاوز صحبت نکرده است.
ایران زیباست؛ خزان در جنگل «مازیچال» - مازندران title
پاییز هراز رنگ مسیر مازیچال بسیار دیدنی است، اما در صورت بارش باران پیمودن این جاده زیبا بسیار سخت خواهد بود. مازیچال، منطقه جنگلی زیبا در نزدیکی کلاردشت است که با ارتفاع ۲۶۰۰ متری، شما را بالاتر از ابر‌ها نگه می‌دارد. ایستادن در ارتفاعات مازیچال و نگاه به اقیانوس ابر مقابل چشمتان، احساسی وصف‌ناشدنی را برای شما به همراه خواهد داشت.