کد خبر: ۱۱۲۲۲
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲
کارگاه‌های تولید آهک (خطوط یک و دو پلی‌زیوس) بخش آگلومراسیون درسال ۱۳۶۳ با دو کوره دوار (Rotary kiln) به ظرفیت اسمی ۵۵۰ تن در روز راه‌اندازی گردید و به طور پیوسته و بدون تغییر در تکنولوژی و تجهیزات، تاکنون به تولید ادامه داده است؛ لذا با توجه به قدمت حدود ۴۰ ساله این واحد و براساس تصمیمات اخذ شده، خدمات ممیزی فنی این کارگاه برای بهینه‌سازی خط تولید و همچنین کاهش غبار خروجی از دودکش به حد مجاز استاندارد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به شرکت نوید صنعت سبز واگذار شد تا پس از شناسایی ایرادات موجود، بهترین روش جهت تعمیرات اساسی و همچنین بهینه‌سازی و رسیدن به نتایج مطلوب را پیشنهاد نماید.

دستاورد‌های پروژه‌های بهینه سازی کوره‌های آهک پزی یک و دو

به گزارش مخاطب24به نقل از شرکت شرکت ذوب آهن اصفهان:بر همین اساس تعریف و اجرای پروژه «بهینه‌سازی فرآیند احتراق کوره آهک شماره یک و دو بخش اگلومراسیون» به عنوان یک پروژه منحصر به فرد و نوآورانه، در راستای پروژه‌های محیط زیستی کارخانه و ذیل طرح‌های در دست اقدام واحد اکولوژی مدیریت هماهنگی امور مهندسی و نظارت و با همکاری واحد پخت آهک مدیریت آگلومراسیون صورت پذیرفت که در درجه اول به منظور رفع مغایرت گاز و غبار خروجی کوره و تطبیق پارامتر‌های مختلف بهره برداری (گاز و غبار) آن با ظرفیت سیستم غبارگیر موجود (ESP and Cyclone) تعریف گردید و اهدافی از جمله کاهش و بهینه سازی مصارف انرژی حرارتی وذالکتریکی خط تولید نیز برای آن تعریف گردید.


در همین راستا پس از ممیزی فنی مجموعه خط تولید کوره‌های آهک شماره ۱ و ۲ و پیرو جلسات فنی مشترک با مدیریت‌های مختلف و ذی ربط، اجرای آن برای کوره آهک شماره ۲ طی ۶ ماه (از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰) و پس از کسب تجارب موفقیت آمیز از این پروژه، در بهار ۱۴۰۱ نیز برای کوره آهک شماره یک طی ۶ ماه از اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۱ به انجام رسید.


در چارچوب ممیزی فنی خط تولید از منظر فرایندی و باتوجه به اندازه گیری و پایش پارامتر‌های فرآیندی کوره آهک و تطبیق شرایط فعلی (Actual) با طراحی اولیه کارخانه (Design)، مشخص گردید راندمان احتراق مشعل افت محسوسی داشته و مصرف سوخت به ازاء هر کیلوگرم محصول تولیدی، بسیار بالاست که ضمن تحمیل زیان مالی به کارخانه، ازعوامل انتشار آلودگی نیز می‌باشد. به نحوی که راندمان پایین مشعل کوره علاوه بر مصرف سوخت بیشتر، باعث افزایش حجم هوای مازاد درکوره شده و به تبع آن افزایش سرعت و دبی گاز در سیستم غبارگیری (ESP and Cyclone) را به دنبال دارد. به طوری که گاز‌های حاصل از احتراق با حجم بیشتری تولید و به دلیل سرعت افزوده شده گاز غبار بیشتر (مصرف سوخت بیشتر => حجم محصولات احتراق بیشتر + ثابت بودن مقطع عبورگاز=> سرعت عبور بالاتر گاز + مواد پودری موجود در مسیر گاز => حجم گاز و غبار بیشتر به همراه گاز) ازکوره به سمت پیش گرمکن و نهایتاً الکتروفیلتر منتقل شده که تأثیرات نامطلوبی بر روی راندمان الکتروفیلتروسیکلون‌ها (چرا که سیکلون‌ها و الکتروفیلتر برای دبی گاز و غبار و دمای کمتر که شرایط طرح بوده طراحی شده اند) ایجاد و نتیجه آن را به صورت افت راندمان غبارگیری و خروجی غبار و گاز‌های آلاینده فراتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده می‌شود.


در گام اول پروژه برنامه پایش فرایندی تدوین واطلاعات فرایندی مورد نیاز ازطریق امکانات خط تولید و با افزودن ۳ دستگاه نمایشگر فشار (Pressure Gauge) به صورت روزانه ثبت و مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین تمام پارامتر‌های فرایندی خط تولید طبق برنامه توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست (مرحله قبل ازاعمال تغییرات فرایندی) اندازه گیری و ملاک تحلیل کارشناسان پروژه قرارگرفت. سپس شرایط فعلی خط تولید با طراحی اولیه تطبیق داده شد و مغایرت‌ها تعیین گردید.


درگام دوم شرایط موجود با نرم افزار‌های مدل سازی و با استفاده از رایانه‌های مجهز (Super Computer)، بررسی و تحلیل شده و با تشخیص نتایج شعله فعلی، خروجی مدل‌ها تحلیل و سپس تغییرات مورد نظر ابتدا در همان محیط نرم افزار شبیه سازی اعمال و تحلیل و پس ازاطمینان از مدل ها، طی کمتر از یک هفته تغییرات در یونیت احتراق مشعل و هوا و گاز ورودی کوره اعمال گردید که ضمن حفظ ظرفیت تولید و بدون تحمیل هرگونه تنشی به تجهیزات خط تولید، اهداف بهینه سازی فرآیند احتراق تماماً محقق گردید.


با این روش تمامی مراحل امکان سنجی و بهینه سازی ابتدا در نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته و بدون هیچگونه نگرانی ناشی از وارد آمدن تنش به کوره، بهبود حاصل گردید و نتایج آن ضمن مشاهده در پارامترهایی، چون مصرف گاز روزانه مشعل، با پایش فرایندی مرحله دوم (پس از اجرای بهبود) توسط همان آزمایشگاه ارزیابی و درگام پایانی، طی۴ ماه نیز شرایط جدیدتحت کنترل قرار گرفته و کاملاً تثبیت شد.


• نتایج حاصل از اجرای پروژه بهینه سازی فرایند احتراق هر دو کوره
۱ - بهبود شرایط و پارامتر‌های بهره‌برداری
- کاهش میزان مصرف سوخت و جلوگیری از تنش حرارتی بیش از حد به نسوز کوره
- کاهش میزان دبی فن هوای ثانویه و saving انرژی
- کاهش زاویه دریچه فن مکنده و saving انرژی
- کاهش میزان دبی گاز ورودی به الکتروفیلتر
- کاهش میزان درصد اکسیژن ورودی به کوره
- کاهش سرعت گاز در کوره و پیش گرمکن و در نتیجه کاهش خروج غبار به سمت سیستم تصفیه گاز.
- کاهش طول شعله و در نتیجه کمک بیشتر به انتقال حرارت به روش جریان مخالف.
- افزایش درجه حرارت هوای ثانویه که باعث افزایش راندمان احتراقی کوره می‌گردد.
- افزایش درجه حرارت گاز ورودی به فیلتر که باعث قرارگیری دمای سیال ورودی به محدوده دمایی بالاترین راندمان جذب الکتروفیلتر می‌گردد.
- افزایش درجه حرارت شعله که باعث افزایش راندمان فرآیند کلسیناسیون کوره می‌گردد.
- افزایش پایداری و شکل شعله که باعث توزیع یکنواخت انرژی تشعشعی روی سطوح هدف در فرآیند کلسیناسیون کوره می‌گردد.
۲- عدم تغییر در کیفیت آهک خروجی (محصول) و بالا بودن میزان درصد خلوص (۹۵درصد)
۳- صرفه‌جویی در سوخت مصرفی (گاز طبیعی)
- با توجه به بررسی دفاتر ژورنال و محاسبات انجام شده (بسته به شرایط فرایند و میزان خوراک و دور کوره) توسط کارشناسان مدیریت‌های انرژی و بهینه سازی سوخت، امور فنی و بهره بردار طرح، حدود۲۵۰ Nm ۳/h در سوخت مصرفی برای کارکرد نرمال کوره آهک شماره یک و حدود ۲۰۰ Nm ۳/h نیز در سوخت مصرفی کوره آهک شماره دو صرفه‌جویی شده است که طبق محاسبات انجام گرفته، مقادیر زیر به دست آمده است:
- مقدار تقریباً ۱۱.۵ درصد کاهش در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره ۱.۱
- مقدار ۱۰ درصد کاهش در میزان سوخت مصرفی برای دور کوره ۱.۳،
۴ – بهبود شرایط سیستم غبارگیری
- کاهش غلظت غبار ورودی به الکتروفیلتر به میزان ۴۶.۴۳ درصد درکوره آهک شماره یک و به میزان ۴۲.۰۵ درصد در کوره شماره دو.
- کاهش غلظت غبار خروجی از الکتروفیلتر به میزان ۹.۳۳ درصد در کوره آهک شماره یک و به میزان ۳۷.۲۶ درصد در کوره شماره دو.
۵ - کاهش بار حرارتی موجود در کوره‌ها محاسن زیر را به دنبال دارد:
- کم شدن تنش حرارتی به بدنه کوره و سایر تجهیزات
- افزایش طول عمر آستر نسوز
۶ - صرفه‌جویی در انرژی الکتریکی:
- کاهش درصد دریچه فن هوای ثانویه (۲۰-۱۵) درصد
- کاهش درصد دریچه فن مکنده (۱۰-۵) درصد
• با توجه به قیمت گاز طبیعی این میزان بهبود و کاهش مصرف انرژی موجب دستاورد صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها نیز می‌باشد که در دراز مدت مبلغ قابل توجهی می‌باشد.
• شایان ذکر است؛ همکاران مدیریت‌های آگلومراسیون، انرژی و بهینه سازی سوخت، امورفنی و برنامه ریزی تولید، خرید تجهیزات و قرارداد‌های توسعه و شرکت نوید صنعت سبز (پیمانکار مجری پروژه) از ابتدا تا پایان انجام موفقیت آمیز این پروژه، همکاری و مشارکت فعالی داشتند.

 
برچسب ها: ذوب آهن اصفهان
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه خبر بالای آخرین اخبار
آخرین اخبار
صفحه خبر بالای آخرین اخبار
پربازدید ها
صفحه خبر بالای آخرین اخبار
اخبار داغ
نوشیدنی‌های خوشمزه برای پیشگیری از کمبود آهن title
آهن، یکی از املاح ضروری برای بدن است که در تشکیل گلبول‌های قرمز نقش دارد.
حقوق مدیرعامل اپل در سال ۲۰۲۳ چقدر خواهد بود؟ title
ارزش سهام تیم کوک برای سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۵ میلیون دلار بود، در حالی که در سال جاری، این رقم به ۴۰ میلیون دلار خواهد رسید.
مهاجری: سردار رادان برگشت؛ فرزاد حسنی برنگشت! title
محمد مهاجری در واکنش به انتصاب سردار رادان به فرماندهی انتظامی ناجا نوشت: یاد برنامه تلویزیونی ۱۵سال پیش کوله پشتی و فرزاد حسنی می‌افتم. برنامه‌ای که سردار رادان با تهور و شجاعتی غیرقابل انتظار پاسخ انتقاد‌های تند مجری را داد.
ظهور یک رقیب جدی برای گوگل title
با تصمیم مایکروسافت برای استفاده از برنامه هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) در موتور جستجوی بینگ، گوگل برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته ممکن است با رقابت روبرو شود.
برگزیده
گشتی در موزه «خواکین سورولا» نقاش اسپانیایی title
«خواکین سورولا» نقاش اسپانیایی بود که سبک نقاشی او در زیرمجموعه امپرسیونیسم قرار می‌گرفت. بهترین آثار او در فضای باز نقاشی شده‌اند و ساحل آفتابی والنسیا را به زیبایی به تصویر می‌کشند. عمده شهرت «سورولا» برای نقاشی‌های ماهرانه‌اش از مردم و مناظری است که زیر نور درخشان خورشید سرزمین مادری‌اش به تصویر کشیده شده‌اند.
تصاویر بارش برف ۲ متری در ژاپن title
برف ژاپن؛ در منطقه هیجیوری ژاپن ۲۲۳ سانتیمتر برف باریده است که به منزله یک رکورد در بارش برف در ماه دسامبر است.
مهران غفوریان: قرار بود دختر باشم + فیلم title
صحبت های مهران غفوریان درباره خانواده خود را بشنوید.
چرا سود سهام عدالت ۱۴۰۱ واریز نشده یا کم واریز شده؟ title
رئیس سازمان بورس گفت: سهامداران عدالت برای دریافت سود، حتما باید اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشند.
صفحه خبر بالای آخرین اخبار