مخاطب۲۴ | پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب24

پیام تشکر دبیر جبهه تدبیر و توسعه در استان زنجان

پیام تشکر دبیر جبهه تدبیر و توسعه در استان زنجان

اکبر پور دبیر جبهه تدبیر و توسعه در استان زنجان با صدور پیامی از حضور حماسی مردم این استان در انتخابات هفتم اسفند ماه تشکر کرد.
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در زنجان

اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در زنجان

پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 5 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.
توسط دبیر جبهه تدبیر و توسعه در استان انجام شد
اسامی راه یافتگان به بهارستان در استان زنجان
دبیر جبهه تدبیر و توسعه در استان زنجان آخرین نتایج را از راه یافتگان به خانه ملت را اعلام کرد.
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در زنجان
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در زنجان
پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 5 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.