اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۴:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۲۸:۴۹
اذان ظهر
۱۲:۱۶:۴۰
غروب آفتاب
۱۸:۰۳:۵۱
اذان مغرب
۱۸:۲۰:۵۹