مخاطب۲۴ | پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب24

گونا مهردانش کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه

گونا مهردانش کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه

مهندس گونا مهردانش این نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه شعار خود را تخصص گرایی + صداقت فردی و اجتماعی = توسعه پایدار شهری اعلام کرد
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در کرمانشاه

اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در کرمانشاه

پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 8 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.
گونا مهردانش کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه
گونا مهردانش کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه
مهندس گونا مهردانش این نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه شعار خود را تخصص گرایی + صداقت فردی و اجتماعی = توسعه پایدار شهری اعلام کرد
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در کرمانشاه
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در کرمانشاه
پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 8 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.
اطلاعيه دفتر استاني جبهه در خصوص اعلام حمايت از کانديداها
مهندس صفري؛ گزينه اول جبهه در استان کرمانشاه
از میان کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات شهرستان کرمانشاه تاکنون جناب آقای مهندس احمد صفری به عنوان گزینه اول انتخاب گردیده