پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب۲۴ | mokhatab24

پروژه‌ای که ۱۴۰ کیلومتر از مسافت جاده تهران ـ شمال را کم می‌کند

پروژه‌ای که ۱۴۰ کیلومتر از مسافت جاده تهران ـ شمال را کم می‌کند

تکمیل و بهره‌برداری از دو محور «قزوین ـ الموت ـ تنکابن» و «قزوین ـ رحیم آبادـ کلاچای» به عنوان پروژه‌های شاخص ملی سبب کاهش مسافت، زمان سفر و مصرف سوخت خواهد شد که با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی در حال اجرا هستند.
۹۰ درصد کشور‌های دنیا VAR ندارند

۹۰ درصد کشور‌های دنیا VAR ندارند

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در ۹۰ درصد کشور‌های دنیا VAR وجود ندارد و اینگونه نیست که همه کشور‌ها این سیستم را داشته باشند.
پروژه‌ای که ۱۴۰ کیلومتر از مسافت جاده تهران ـ شمال را کم می‌کند
پروژه‌ای که ۱۴۰ کیلومتر از مسافت جاده تهران ـ شمال را کم می‌کند
تکمیل و بهره‌برداری از دو محور «قزوین ـ الموت ـ تنکابن» و «قزوین ـ رحیم آبادـ کلاچای» به عنوان پروژه‌های شاخص ملی سبب کاهش مسافت، زمان سفر و مصرف سوخت خواهد شد که با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی در حال اجرا هستند.
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در قزوین
پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 3 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند