مخاطب۲۴ | پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب24

توهین استاندار خراسان شمالی به بانوان

توهین استاندار خراسان شمالی به بانوان

استاندار خراسان شمالی در جلسه صبح امروز غافل از اینکه میکروفنش روشن است، گفت: به این زن‌ها رو بدیم کل کشور رو هم تصرف می‌کنن!
نگرانی‌ها از افت سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی خراسان شمالی

نگرانی‌ها از افت سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی خراسان شمالی

- دشت‌های خراسان شمالی که روزگاری به دلیل پرآبی مخازن زیرزمینی سرسبز بود اکنون میانگین افت سطح آب این مخازن در دشت‌ها ۵۰ سانتی متر برآورده شده بطوریکه هشت دشت استان ممنونه و ممنونه بحرانی است و سه دشت آزاد نیز طرفیت‌های لازم را برای برداشت آب ندارند.
توهین استاندار خراسان شمالی به بانوان
توهین استاندار خراسان شمالی به بانوان
استاندار خراسان شمالی در جلسه صبح امروز غافل از اینکه میکروفنش روشن است، گفت: به این زن‌ها رو بدیم کل کشور رو هم تصرف می‌کنن!
نگرانی‌ها از افت سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی خراسان شمالی
نگرانی‌ها از افت سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی خراسان شمالی
- دشت‌های خراسان شمالی که روزگاری به دلیل پرآبی مخازن زیرزمینی سرسبز بود اکنون میانگین افت سطح آب این مخازن در دشت‌ها ۵۰ سانتی متر برآورده شده بطوریکه هشت دشت استان ممنونه و ممنونه بحرانی است و سه دشت آزاد نیز طرفیت‌های لازم را برای برداشت آب ندارند.
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در خراسان شمالی
پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد5 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.