مخاطب۲۴ | پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب24

حضور دبير جبهه تدبير و توسعه استان مرکزي در همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه

حضور دبير جبهه تدبير و توسعه استان مرکزي در همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه

دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم و خانم مولاوردي معاون رئيس جمهور در اين همايش سخنراني کردند.
جلسه هم انديشي بانوان عضو جبهه تدبير و توسعه در استان مرکزي برگزار شد

جلسه هم انديشي بانوان عضو جبهه تدبير و توسعه در استان مرکزي برگزار شد

دفتر استاني اين جبهه در استان مرکزي نشستي را با حضور بانوان فعال و با محوريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار کرد.