پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب۲۴ | mokhatab24

کشف نامه‌ای از یک برادر دوران ساسانی به خواهرش+ متن نامه

کشف نامه‌ای از یک برادر دوران ساسانی به خواهرش+ متن نامه

یافته‌های غار «هستیجان»، که با غارت گسترده مواجه شده است، به بررسی باستان‌شناسان گذاشته می‌شود. به این بهانه یک پوست‌نوشته از مجموعه‌ای که به خارج از ایران منتقل‌شده نیز منتشر شده است. نامه‌ای از یک برادر (احتمالا) ساسانی به خواهرش.
حضور دبير جبهه تدبير و توسعه استان مرکزي در همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه

حضور دبير جبهه تدبير و توسعه استان مرکزي در همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه

دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم و خانم مولاوردي معاون رئيس جمهور در اين همايش سخنراني کردند.
جلسه هم انديشي بانوان عضو جبهه تدبير و توسعه در استان مرکزي برگزار شد

جلسه هم انديشي بانوان عضو جبهه تدبير و توسعه در استان مرکزي برگزار شد

دفتر استاني اين جبهه در استان مرکزي نشستي را با حضور بانوان فعال و با محوريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار کرد.
کشف نامه‌ای از یک برادر دوران ساسانی به خواهرش+ متن نامه
کشف نامه‌ای از یک برادر دوران ساسانی به خواهرش+ متن نامه
یافته‌های غار «هستیجان»، که با غارت گسترده مواجه شده است، به بررسی باستان‌شناسان گذاشته می‌شود. به این بهانه یک پوست‌نوشته از مجموعه‌ای که به خارج از ایران منتقل‌شده نیز منتشر شده است. نامه‌ای از یک برادر (احتمالا) ساسانی به خواهرش.
حضور دبير جبهه تدبير و توسعه استان مرکزي در همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه
دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم و خانم مولاوردي معاون رئيس جمهور در اين همايش سخنراني کردند.