مخاطب۲۴ | پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب24

مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

«حسین مدرس خیابانی» عصر یک شنبه با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران، استاندار سیستان و بلوچستان شد
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در سیستان و بلوچستان

اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در سیستان و بلوچستان

پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 8 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند.
مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد
مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد
«حسین مدرس خیابانی» عصر یک شنبه با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران، استاندار سیستان و بلوچستان شد