کد خبر: ۳۴۲
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۹
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف دکتر فرشید طهماسبی جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف دکتر فرشید طهماسبی جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی

فرشید طهماسبی

شماره شناسنامه

550

تاریخ تولد

1/6/1353

کد ملی

4208731702

آدرس پست الکترونیکی

 

آدرس وبسایت شخصی

 

آدرس محل کار

لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق تحصیلی:

 

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل دانشگاه

تاریخ اخذ مدرک

1

کارشناسی

(دانشجوی نمونه)

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کردستان

1379

2

کارشناسی ارشد

(فارغ التحصیل رتبه اول)

تربیت بدنی و علوم ورزشی

شهید بهشتی تهران

1383

3

دکتری

(رتبه اول)

تربیت بدنی و علوم ورزشی

شهید بهشتی تهران

1388

 

سوابق آموزشی:

 

ردیف

سازمان

سال

عنوان

1

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

85

تا کنون

تدریسدروس عمومی و تخصصی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد

 

2

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

89 - 88

تدریس دروس تخصصی

3

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بهبهان

86 -85

تدریس دروس عمومی و تخصصی

4

آکادمی کمیته ملی المپیک

80-84

تدریس دروس روان شناسی ورزش – یادگیری حرکتی - رشد و تکامل حرکتی

5

اداره امور ورزش قهرمانی استان تهران

1391

تدریس دروس نظری کلاس های مربیگری

 

سوابق پژوهشی:

 

الف) کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

شماره چاپ

انتشارات

1

زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ششم

حتمی

2

متون ورزشی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی

اول

سروش

3

677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنی

دوم

حتمی

4

افزایش طبیعی قد (ترجمه)

اول

حتمی

5

فیزیولوژی ورزش (ترجمه)

اول

حتمی

6

طب فوتبال (ترجمه)

اول

پژوهشکده تربیت بدنی

7

مدیریت سازمانهای ورزشی

اول

عصر انتظار

8

راهنمای سلامت کارگر

اول

حتمی

9

بانک آزمون یادگیری و کنترل حرکتی

دوم

علم و حرکت

10

بانک آزمون حرکت شناسی

اول

حتمی

11

بانک آزمون فیزیولوژی ورزشی

اول

فجر تهران

12

راهنمای سلامت زنان شاغل

اول

حتمی

 

ب) مقالات:

 

ردیف

عنوان مقاله

نشریه

رتبه مجله

سال

1

بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران

المپیک

علمی – پژوهشی

(ISC)

1390

شماره 4

2

اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه

پژوهش در علوم ورزشی

علمی – پژوهشی

(ISC)

1390

شماره 8

3

ارتباط بین کارکردهای یادگیری مشاهده ای و اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه

علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علمی – پژوهشی

(ISC)

1390

شماره 6

4

تاثير يادگيري مشاهده اي، تصوير سازي و تركيب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبال

آموزش تربيت بدني

علمي – ترويجي

 

پاييز 1391

سال اول- شماره 1

5

رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر

مطالعات روانشناسی ورزش

علمی – پژوهشی

 

زمستان 1391

شماره 2

6

اثر نوع مهارت (باز و بسته) بر کاربرد کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه زن و مرد ایرانی

رفتار حرکتی

علمی – پژوهشی

(ISC)

پائیز 1392

سال پنجم- شماره 13

7

مقایسه اثرات ابعاد تصوير سازي ذهنی و تمركز توجه بر اكتساب، يادداري وانتقال تكليف دارت

پژوهش در علوم ورزشی

علمی – پژوهشی

(ISC)

1388 زمستان

8

ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

پژوهش درمدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

علمی – پژوهشی

(ISC)

پائیز و زمستان 1392

سال سوم- شماره 6

9

تاثیر آسیب دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس ایران

رشد و یادگیری حرکتی
ورزشی

علمی – پژوهشی

(ISC)

بهار 1393

سال ششم- شماره 1

10

تاثیر تصویرسازی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

علمی – پژوهشی

تابستان 1393

شماره 24

 

ج) ارائه مقاله در سمينارهاي علمي:

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش علمی

تاریخ

1

کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه

چهارمین همایش ملی آموزش

27/2/91

2

اثردستورالعملهايآموزشيتمركزتوجه (درونيوبيروني) بريادگيرييكمهارتمنتخبفوتبال

چهارمین همایش ملی آموزش

27/2/91

3

تاثير الگودهي و راهبرد تركيب الگودهي با تصوير سازي بر اكتساب و يادداري شوت فوتبال

همایش بین المللی پزشكي ورزشي ايران

14/2/91

4

Investigation of personality traits and mental health: comparison between athlete and nonathlete university students

The European congress if psychiatry

14 فوریه 2010

5

اثر تمرين ريتميك بر حافظه عددي دانش آموزان كم توان ذهني

همایش ملی دانشجویی دانشگاه تهران

 

آذر 1391

6

تاثیر نوع الگودهی(ماهر و زوجی) بر یادگیری مهارت طناب در افراد مبتدی و نیمه ماهر

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور

31/2/93

7

تاثیر سرعت نمایش مهارت بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور

31/2/93

8

اثر سازماندهی تمرین بر رشد مهارت بنیادی پرتاب در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی

کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردا

21/9/92

9

تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر

اولین همایش ملی دانشجویی رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س)

14/12/92

 

د) طرحهای پژوهشی:

 

ردیف

عنوان طرح

سازمان

عنوان در طرح

سال

1

بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مجری اصلی

90 - 89

2

اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای و ارتباط آن با اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

همکار طرح

90 - 89

3

ارتباط بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی و مقایسه آن در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

همکار طرح

92-91

4

بررسی ارتباط بین مهارتهای روانی و آسیب های ورزشی در ورزشکاران نخبه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مجری اصلی

93-92

 

ه) راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

 

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشگاه

محل تحصيل دانشجو

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

اثر تمرين ريتميك بر حافظه عددي دانش آموزان كم توان ذهني

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

حوريه جم

فروردين 1391

2

ارتباط بين هوش و تعادل ايستا و پويا در دانش آموزان شهري و روستايي

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جواد بهاري

بهمن 1390

3

تاثير الگودهي و راهبرد تركيب الگودهي با تصوير سازي بر اكتساب و يادداري شوت فوتبال

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مهدي حسن زاده

اسفند 1390

4

ارتباط بين تستسترون و وي‍ژگيهاي آنتروپومتريك و قدرت در دانش آموزان بالغ و نابالغ

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

حسين علي پناه

شهریور 1390

5

ارتباط بين وضعيت اقتصادي – اجتماعي والدين و سلامت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

محمد عباسی

اردیبهشت 1391

6

مقایسه سلامت روانی در سالمندان ورزشکار، فعال و غیر فعال

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فراز پاک ضمیر

اردیبهشت 1391

7

تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر و پسر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

زهرا روزبهانی

اسفند 1392

 

و) سوابق فرهنگی:

 

ردیف

عنوان

سازمان

1

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان

دانشگاه کردستان

2

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه کردستان در سال 1379

دانشگاه کردستان

3

دبیر کمیته کانونهای فرهنگی – هنری و تشکل های دانشجویی در اولین هم اندیشی تدوین فعالیتهای سند برنامه فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه شهید رجایی

4

عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه شهید رجایی

 

ز) سوابق اجرایی:

 

ردیف

عنوان

1

مشاور عالی ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

2

عضو کمیته علمی و فناوری مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

3

رئیس شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

4

عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

5

عضو کمیته روانشناسی ورزش کشور

6

مسئول کمیته رفتار حرکتی مرکز استعداد یابی مدارس سما

7

عضو انجمن اهل قلم کشور

8

رياست دانشكده ي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي

 

ح) سوابق ورزشی:

 

ردیف

عنوان

سمت

سال

1

عضو کانون مربیان فوتبال کشور

مربی

1390

 

دعوت به اردوی تیم ملی دانشجویان در رشته فوتبال

بازیکن

1378

3

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال اتحادیه دانشگاهها

مربی

1391

4

اخذگواهینامه مربیگری درجه B آسیا در رشته فوتبال

مربی

1389

5

اخذ گواهینامه مربیگری درجه 3 در رشته دو و میدانی

مربی

1376

برچسب ها: دکتر طهماسبی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها