شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۲۶۰ واحد در رقم ۷۰۰ هزار و ۵۳۳ واحدی ایستاد.  

شاخص کل فرابورس با افت ۱۳۲ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۹۵۱ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۹۹۵ واحد به سطح ۱۲۵ هزار و ۹۴۸ واحد رسید.  

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس
امروز فارس، فولاد و حکشتی نماد‌های قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل ومهان، واتی و وتوکا از نماد‌های سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نماد‌های وسپهر، آریا و خاور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نماد‌های فصبا، اتکای و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

 

اکو ایران