حمیده زرآبادی که ثبت‌نامش در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری خبرساز شد، درباره زندگی شخصی‌اش توضیحاتی داد.

مخاطب۲۴- حمیده زرآبادی که ثبت‌نامش در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری خبرساز شد، درباره زندگی شخصی‌اش توضیحاتی داد. خانم زرآبادی در صورت تایید صلاحت شورای نگهبان، اگر رییس‌جمهور می‌شد می‌توانست این عنوان را داشته باشد: اولین رییس‌جمهور مجرد و زن ایران.

بیشتر بخوانید

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت