اقتصادی - بورس
رییس بورس: به رشد شاخص افتخار نمی‌کنیم
به رشد شاخص بورس افتخار نمی‌کنیم

به رشد شاخص بورس افتخار نمی‌کنیم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آن زمانی که شاخص پایین بود ‌گفتیم این شرایط شاخص ارتباطی به سازمان ندارد امروز هم که شاخص رو به بالاست با شجاعت می‌گویم بالا رفتن شاخص ربطی به عملکرد سازمان بورس ندارد