کد خبر: ۴۴۹۵۱
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۲

پویش یک دقیقه برای ایران با طاهره نقی ئی

من در بین ۶ کاندیدای ریاست جمهوری دکتر پزشکیان را کاندیدای خردگر و متمایل به تیم مردم و با شرف می‌بینم.

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- طاهره نقی ئی- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان- بنده همه را به حمایت از دکتر پزشکیان دعوت می‌کنم که بچه‌هایی که از ایران رفتن به کشور‌های دیگر به ایران برگردند و همچنین حق و حقوق تضیع شده معلمان به آن‌ها بازگردانده شود و این کار هم به کمک مردم و با رای که به دکتر پزشکیان می‌دهند مقدور خواهد شد.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت