کد خبر: ۴۴۸۸۷
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲

پویش یک دقیقه برای ایران با محمد رئوف قادری

شعار انتخاباتی دکتر پزشکیان برای ایران است و تمام کسانی که در دل در گرو ایران دارند همگی بر این باور هستیم که دکتر تنها کسی است که می‌تواند عدالت را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای همه اقوام و مذاهب پیاده کند برای همین از همه دعوت می‌کنم که در ۸ تیرماه با انتخاب دکتر پزشکیان مسیر و روزنه جدید را بر روی ملت ایران بگشایند.

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- محمد رئوف قادری- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان- رئوف قادری معتقد است که شعار انتخاباتی دکتر پزشکیان برای ایران است و تمام کسانی که در دل در گرو ایران دارند همگی بر این باور هستیم که دکتر تنها کسی است که می‌تواند عدالت را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای همه اقوام و مذاهب پیاده کند برای همین از همه دعوت می‌کنم که در ۸ تیرماه با انتخاب دکتر پزشکیان مسیر و روزنه جدید را بر روی ملت ایران بگشایند.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت