کد خبر: ۴۴۶۱۵
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۰

پویش یک دقیقه برای ایران با مرتضی دارایی

کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به خردمندان دارد و جهت سامان دادن به مباحث اقتصادی کشور بهترین فرد جهت ریاست جمهوری دکتر پزشکیان می‌باشد.

مخاطب۲۴_ پویش یک دقیقه برای ایران_ انتخابات ریاست جمهوری_ مسعود پزشکیان_ مرتضی دارایی،  کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به خردمندان دارد و جهت سامان دادن به مباحث اقتصادی کشور بهترین فرد جهت ریاست جمهوری دکتر پزشکیان می‌باشد. پزشکیان فردی ایت که هم مردم قبولش دادند و هم در حاکمیت مورد تایید است.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت