کد خبر: ۴۴۶۱۱
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷

پویش یک دقیقه برای ایران با بهروز بنیادی

امروز فرصتی دست داده است تا برای ایران و برای تغییر در دوره انتخابات 14ریاست جمهوری شرکت کنیم و همه با هم و در کنار هم به جناب استاد بزرگوار دکتر پزشکیان رای بدهیم. همه با هم در پناه خداوند بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم.

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - بهروز بنیادی، امروز فرصتی دست داده است تا برای ایران و برای تغییر در دوره انتخابات ۱۴ ریاست جمهوری شرکت کنیم  و همه با هم و در کنار هم به جناب استاد بزرگوار دکتر پزشکیان رای بدهیم. همه با هم در پناه خداوند بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت