کد خبر: ۴۴۵۹۱
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۴

پویش یک دقیقه برای ایران با محمدعلی کوزه گر

سال هاست که دکتر پزشکیان را می‌شناسم نه فقط در شرایط اضطرار به وی رای می‌دهم بلکه در شرایط عادی هم به وی رای می‌دادم چرا که تمام شرایط لازم برای اداره کشور را دارا می‌باشد.

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - محمدعلی کوزه گر، سال هاست که دکتر پزشکیان را می‌شناسم نه فقط در شرایط اضطرار به وی رای می‌دهم بلکه در شرایط عادی هم به وی رای می‌دادم چرا که تمام شرایط لازم برای اداره کشور را دارا می‌باشد.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت