کد خبر: ۴۴۵۸۴
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵

پویش یک دقیقه برای ایران با رمضانعلی سبحانی فر

تقاضای بنده از ملت شریف ایران این است که در این مقطع که شرایط بسیار خاصی در کشور حاکم است و نیاز به امید بیشتری در داخل کشور احساس می‌شود مشارکت حداکثری داشته باشند و بنده طبق شناختی که از دکتر پزشکیان دارم وی فرد صادق و سلامت می‌باشد.

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - رمضانعلی سبحانی فر، تقاضای بنده از ملت شریف ایران این است که در این مقطع که شرایط بسیار خاصی در کشور حاکم است و نیاز به امید بیشتری در داخل کشور احساس می شود مشارکت حداکثری داشته باشند و بنده طبق شناختی که از دکتر پزشکیان دارم وی فرد صادق و سلامت می باشد.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت