کد خبر: ۴۴۵۶۱
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۹

پویش یک دقیقه برای ایران با بهنام ملکی

برای نجات و توسعه و پیشرفت کشور راهی نداریم جز این که برترین اندیشه و عملکرد را در راس قوه مجریه کشور قرار دهیم و بر طبق ارزیابی و نظرسنجی که در بین نخبگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دکتر پزشکیان حایز بالاترین رای و شرایط است جهت احراز سمت ریاست جمهوری است..

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - بهنام ملکی برای نجات و توسعه و پیشرفت کشور راهی نداریم جز این که برترین اندیشه و عملکرد را در راس قوه مجریه کشور قرار دهیم و بر طبق ارزیابی و نظرسنجی که در بین نخبگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دکتر پزشکیان حایز بالاترین رای و شرایط است جهت احراز سمت ریاست جمهوری است و انتظار داریم از مردم شریف ایران که ۸ تیرماه پای صندوق رای حاضر بشوند و با رای قاطع خود فضایی را فراهم کنند تا ریاست جمهوری آینده بتواند با قدرت بالایی وارد مذاکره با کشور‌های دیگه بشود و منافع ایران را رقم بزند و امیدواریم تحریم‌های داخلی و خارجی با روی کار آمدن دکتر پزشکیان شکسته شود و فردایی بسیار روشنی در انتظار ایرانیان عزیز باشد.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت