کد خبر: ۴۴۵۴۴
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۲

پویش یک دقیقه برای ایران با نورالدین آهی

من برای آینده فرزندانمان، من برای یک زندگی آرام برای فرزندان ایران زمین، به مرد فساد ستیز مسعود پزشکیان رای میدهم

مخاطب۲۴ -پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان- من برای آینده فرزندانمان، من برای یک زندگی آرام برای فرزندان ایران زمین، به مرد فساد ستیز مسعود پزشکیان رای میدهم

ارسال نظرا‌ت