کد خبر: ۴۴۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۳

پویش یک دقیقه برای ایران با علی صالح آبادی

با آقای پزشکیان از دوران دانشجویی و در انجمن اسلامی همکاری می‌کردیم. وی انسانی شریف، شجاع و قهرمان است و بنده از مردم شهر‌های خراسان به ویژه مشهد و تبریز بپاخیزند و در این رستاخیز و فرصت تاریخی که پیش آمده کار را تمام کنند.

مخاطب ۲۴- پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - علی صالح آبادی با آقای پزشکیان از دوران دانشجویی و در انجمن اسلامی همکاری می‌کردیم. وی انسانی شریف، شجاع و قهرمان است و بنده از مردم شهر‌های خراسان به ویژه مشهد و تبریز بپاخیزند و در این رستاخیز و فرصت تاریخی که پیش آمده کار را تمام کنند.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت