کد خبر: ۴۴۴۶۲
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۸

پویش یک دقیقه برای ایران با سعید رضا جندقیان بیدگلی

انتخابات همیشه در کشور ما تبلور و تجلی حضور مردم عزیزمان است. توصیه ام به تمام ۲۲ میلیون روستاییان عزیز که از این تعداد ۱۶ میلیون حق انتخاب دارند در انتخابات شرکت کنند و به مرد فرهیخته دکتر پزشکیان رای بدهند تا کشورمان به شایستگی هایی که لایقش است برسد.

مخاطب ۲۴- پویش یک دقیقه برای ایران- انتخابات ریاست جمهوری- مسعود پزشکیان - سعید رضا جندقیان بیدگلی- انتخابات همیشه در کشور ما تبلور و تجلی حضور مردم عزیزمان است. توصیه ام به تمام ۲۲ میلیون روستاییان عزیز که از این تعداد ۱۶ میلیون حق انتخاب دارند در انتخابات شرکت کنند و به مرد فرهیخته دکتر پزشکیان رای بدهند تا کشورمان به شایستگی‌هایی که لایقش است برسد.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت