کد خبر: ۴۴۳۵۷
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۹

فیلم| پزشکیان در همایش مخصوص بانوان چه گفت؟

مداخله‌ای که به اسم نور انجام می‌شود انسان و افراد را به سمت نور می‌کشاند یا سیاهی؟ و زمانی که بلد نیستیم کسی را هدایت کنیم نباید این کار را انجام دهیم

مخاطب ۲۴- صحبت مسعود پزشکیان در همایش بانوان- مداخله‌ای که به اسم نور انجام می‌شود انسان و افراد را به سمت نور می‌کشاند یا سیاهی و زمانی که بلد نیستیم کسی را هدایت کنیم نباید این کار را انجام دهیم.به عقیده بنده اگر قرار است فردی تنبیه شود آن افرادی امثال ما هستند چرا که امثال ما که تصور می کنند راه و رسم درست زندگی را بلدند ای کاش آموزش می دادند و بعد انتظار داشتند. با در نظر این مطلب که تمام رسانه ها را در اختیار را داریم ولی با این شرایط تمام انسان ها را از باور و دین و اعتقاد دور می کینم.

ارسال نظرا‌ت
پربازدیدها