من باز هم لباس سپاه می‌پوشم؛ سپاه با چیزی که الان می‌بینید متفاوت است. سپاه اگر نبود کشور تجزیه شده بود.

مخاطب۲۴- من باز هم لباس سپاه می‌پوشم؛ سپاه با چیزی که الان می‌بینید متفاوت است.

سپاه اگر نبود کشور تجزیه شده بود.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت
پربازدیدها