مقصر فاجعه دیروز ایالات متحده است که فروش هواپیما و قطعات هوانوردی به ایران را تحریم کرده است.

مخاطب۲۴- ظریف، وزیر خارجه دولت رئیسی در گفتگو با بخش خبری صداسیما ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و تیم همراه وی گفت: مقصر فاجعه دیروز ایالات متحده است که فروش هواپیما و قطعات هوانوردی به ایران را تحریم کرده است.

 

 

 

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت
پربازدیدها