کد خبر: ۳۴۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۶
فرودگاه شناور اوساکا کانزای روی یک جزیره‌ی مصنوعی در خلیج اوساکا ساخته شده است. این فرودگاه با کمک معمار ایتالیایی و ۶ هزار مهندس و تکنیسین ژاپنی با هزینه کرد ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ افتتاح شد و در سال ۲۰۰۷ عملیات توسعه‌ی آن به‌پایان رسید.

مخاطب 24- فرودگاه شناور اوساکا کانزای روی یک جزیره‌ی مصنوعی در خلیج اوساکا ساخته شده است. این فرودگاه با کمک معمار ایتالیایی و ۶ هزار مهندس و تکنیسین ژاپنی با هزینه کرد ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ افتتاح شد و در سال ۲۰۰۷ عملیات توسعه‌ی آن به‌پایان رسید.

برچسب ها
ارسال نظرا‌ت