کد خبر: ۳۰۶۶۸
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۸
به منظور تخصیص آب برای کشاورزی اراضی حقابه دار استان اصفهان و آغاز کشت سنتی پاییزه رودخانه زاینده رود در اصفهان بازگشایی شده است.
مخاطب 24- به منظور تخصیص آب برای کشاورزی اراضی حقابه دار استان اصفهان و آغاز کشت سنتی پاییزه رودخانه زاینده رود در اصفهان بازگشایی شده است.
 
برچسب ها
ارسال نظرا‌ت
پربازدیدها