پايگاه خبری، تحلیلی مخاطب۲۴ | mokhatab24

بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی

بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی

اکنون که در طلیعه سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب سترگ ملت ایران بر علیه طاغوت زمان و ظلم و بیدادگری قرار داریم ندای ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ...
آشنایی با منشور جبهه تدبیر و  توسعه ایران اسلامی

آشنایی با منشور جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جریانی است که بر اساس گفتمان تدبیر و توسعه با رویکرد اعتدالگرایانه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر پایه اعتقاد نهادین به اصول انقلاب اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور و احترام به اراده و تصمیم ملت ایران در راستای ...
بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی
بیانیه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به مناسبت سی و هفتمين بهار آزادی
اکنون که در طلیعه سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب سترگ ملت ایران بر علیه طاغوت زمان و ظلم و بیدادگری قرار داریم ندای ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ...
تاریخچه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی
تاریخچه جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی
جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی با رویکرد اعتدال گرایانه متشکل از چند حزب قانونی و دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب کشور راه اندازه شده است.
آشنایی با منشور جبهه تدبیر و  توسعه ایران اسلامی
آشنایی با منشور جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی
جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جریانی است که بر اساس گفتمان تدبیر و توسعه با رویکرد اعتدالگرایانه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر پایه اعتقاد نهادین به اصول انقلاب اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور و احترام به اراده و تصمیم ملت ایران در راستای ...