مرتب دستهای خود را با استفاده از آب و صابون شستشو کنید و یا با مواد ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی نمایید.       هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج یا دستمال بگیرید و بلافاصله  دستمال را دور انداخته و دست های خود را بشویید.       از تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد خودداری کنید .      
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در شهرستان های استان تهران

اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در شهرستان های استان تهران

پس از برگزاری نشست اعضای شورای سیاستگذاری و انجام بررسی های لازم تعداد 4 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه شهرستان های استان تهران معرفی شدند.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با قاسم محمد امینی

آشنایی با قاسم محمد امینی

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف دکتر علی مطهری جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با سید مجتبی میری

آشنایی با سید مجتبی میری

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف سید مجتبی میری جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با جواد کریم زادگان

آشنایی با جواد کریم زادگان

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف جواد کریم زادگان جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با محمدرضا علایی

آشنایی با محمدرضا علایی

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف محمدرضا علایی جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با علیرضا محجوب

آشنایی با علیرضا محجوب

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف علیرضا محجوب جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.
مروری بر زندگی نامه و اهداف کاندیداهای جبهه تدبیر و توسعه اسلامی؛
آشنایی با منیژه نصرالله زاده

آشنایی با منیژه نصرالله زاده

آشنایی مختصری با زندگی نامه و اهداف منیژه نصرالله زاده جزو جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی به شرح زیر آمده است.