در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در سمنان

اسامی کاندیداهای نهایی جبهه تدبیر و توسعه در سمنان

پس از برگزاری نشست های متعدد اعضای شورای مرکزی استان با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و انجام بررسی های لازم تعداد 4 نفر به عنوان نامزدهای نهایی مورد حمایت در حوزه های انتخابیه این استان به شورای مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی معرفی شدند
آخرین تغییرات در لیست جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی
عارف

عارف "سر لیست" جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی شد

بنا بر خبر اعلام شده از سوی احمد شریف، رئیس ستاد انتخاباتی این جبهه، این تصمیم بنا بر رایزنی های انجام شده قبلی با دکتر عارف حاصل شده است.