رشیدی‌کوچی: به‌نظرم، انتخابات ۷۶ در حال تَکرار است

مخاطب۲۴- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در دوره یازدهم مجلس انتخابات امسال را با انتخابات سال ۷۶ مقایسه کرد.

وی نوشت: به‌نظرم، انتخابات ۷۶ در حال تَکرار است.

{$sepehr_key_4760}