خیابانی دیگه چرا به کمیته اخلاق دعوت شد؟

مخاطب ۲۴- کمیته اخلاق فدراسیون اعلام کرد.

جواد خیابانی، مجری محترم شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه اسناد و مدارک مورد ادعای مستند و به عنوان مطلع به این کمیته دعوت می‌شود.

{$sepehr_key_4669}