اعتیاد به اینترنت چگونه بر مغز نوجوانان تأثیر می‌گذارد؟

مخاطب۲۴- محققان اعلام کرده اند که اعتیاد به اینترنت با اختلال در سیگنال‌های خاص درگیر در شبکه‌های عصبی متعدد مرتبط است.

مکس ژانگ، یکی از محققان دانشگاه، می‌گوید: این شبکه‌ها در همکاری با توانایی فکری، حافظه کاری، هماهنگی فیزیکی و پردازش عاطفی نقش مهمی در کنترل توجه ما دارند.

در این مطالعه، ژانگ و همکارش ارین لی، مطالعات تصویربرداری عصبی را در مورد اثرات اعتیاد به اینترنت بر مغز جوانان بررسی کردند.

این بررسی بر روی ۱۲ مطالعه تصویربرداری عصبی بر روی نوجوانان معتاد به اینترنت متمرکز بود که تغییرات در اتصال بین شبکه‌های مغزی را که برای کنترل رفتار‌های مهم و رشد کار می‌کنند، بررسی کردند.

به نظر می‌رسد زمانی که نوجوانان معتاد به اینترنت درگیر فعالیت‌هایی می‌شوند که تحت کنترل شبکه کنترل اجرایی مغز است (مانند رفتار‌هایی که نیاز به توجه، برنامه ریزی و تصمیم گیری دارد)، این نواحی مغزی اختلال «قابل توجه» در توانایی‌های خود برای همکاری با یکدیگر نشان دادند.
{$sepehr_key_4647}
ژانگ گفت: در بسیاری از موارد اختلال در اتصالات عملکردی در طول وظایفی که نیاز به توجه و تمرکز دارند گزارش شده است و این تغییرات احتمالا بر سیگنال‌های توسعه‌ای و رفاهی تاثیر می‌گذارد. پاسخ‌های کنونی فقط تصویری ناتمام که ضرورتا بازتاب دهنده تاثیرات کنفی و مثبت اینترنت نیست را ترسیم می‌کنند.

او می‌گوید مطالعات بیشتری، از جمله تعداد بیشتری از افراد از یک جمعیت وسیع‌تر، مورد نیاز است تا تأیید شود که چگونه اعتیاد به اینترنت نحوه کنترل رفتار مغز و در نتیجه رفاه عمومی ما را تغییر می‌دهد.

اما پروفسور دیوید الیس، دانشمند علوم رفتاری در موسسه امنیت دیجیتال و رفتار در دانشگاه باث، که در این مطالعه شرکت نداشت، خواستار احتیاط در مورد یافته‌ها شد.

او هشدار داد که اندازه‌گیری اعتیاد به اینترنت به‌طور جهانی پذیرفته نشده است، و مطمئناً نمی‌توان با استفاده از ابزار‌های نظرسنجی مورد استفاده در مطالعاتی که به عنوان بخشی از بررسی گنجانده شده است، میزان اعتیاد را تشخیص داد.

او افزود: هر گونه ارتباط بین اتصال عملکردی و اعتیاد به اینترنت در اختیار بسیاری از بنیانگذاران است