کفش سوخته شهید مالک رحمتی!

مخاطب ۲۴- تصویری از کفش رها شده شهید مالک رحمتی در محل حادثه را مشاهده می‌کنید.

{$sepehr_key_3944}