مؤلفه‌های مؤثر در موضوع مسکن برای شهر تهران چیست؟

مخاطب ۲۴- مهدی هدایت افزایش آمار شهرنشینی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۸۵ درصد در سال جاری را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش نیاز مسکن عنوان کرد و گفت: مقایسه مؤلفه‌های ولادت و مهاجرت در شهر تهران نشان از آن دارد که بیشترین افزایش تعداد جمعیت تهران در بخش ولادت است که حدود ۷۹ درصد به متولدین و ۲۱ درصد به مهاجرین اختصاص یافته است.

هدایت با بیان این که در استان تهران بالاترین سهم از مهاجرت با ۳۴.۸ درصد مربوط به پردیس و کمترین سهم را شهر تهران دارد، افزود: در وضعیت مسکن در شهر تهران شاهد این هستیم که بیشترین مهاجرت‌ها عموماً سمت اسلامشهر و شهر‌های اقماری تهران بوده و کمترین هم در خود شهر تهران اتفاق می‌افتد که حدود ۱.۴۴ است و این امر نشان می‌دهد که نیاز مسکن تهران برای خود شهروندان تهران است نه برای مهاجرین که عموماً مقدارش کم است.

به گفته هدایت عدم برنامه ریزی مسکن در شهر تهران باعث شده که از ۱۰ میلیون سفری که در شهر تهران اتفاق می‌افتد حدود ۳.۵ میلیون سفر از شهر‌های اقماری باشد و به‌صورت مازاد اتفاق بیفتد.
{$sepehr_key_3934}
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران موضوع طلاق و بحث ازدواج را از دیگر مؤلفه‌های افزایش نیاز مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: وقتی طلاق اتفاق می‌افتد نیاز به مسکن را یک واحد بیشتر می‌کند.

هدایت در جمع بندی سخنان خود تعداد واحد‌های مسکونی موجود و خالی، میزان مهاجرت، بعد خانوار، تعداد ازدواج و طلاق، تعداد واحد‌های مسکونی فرسوده و ناپایدار در شهر تهران را به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در موضوع مسکن دانست و تأکید کرد: معتقدیم در شهر تهران در یک دوره ۱۰ ساله باید حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که در افق برنامه ۱۰ ساله دو درصد ضریب استهلاک است که با پیش بینی حدود ۵۰ سال استاندارد، سالانه دو درصد نوسازی باید انجام شود، اظهارکرد: حدود ۳۶۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که باید در یک دوره ۱۰ ساله نوسازی شود.

وی ادامه داد: تعداد واحد‌های مسکونی مورد نیاز زوج‌های جوان در ۱۰ سال ۴۳۵ هزار واحد و تعداد واحد‌های مسکونی مورد نیاز مهاجرین ۹۳ هزار واحد است و در مجموع حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نیاز مسکن در شهر تهران به ما تکلیف شده که در شهر تهران در یک دوره برای این که بتوانیم بافت‌های فرسوده را نوسازی کنیم و نیاز مسکن را در بعد کم مهاجرین، بعد زیاد ازدواج و ولادت و جلوگیری از فرسودگی کلی در تهران تأمین کنیم باید بتوانیم تعداد مورد نیاز مسکن را تولید کنیم.

هدایت خاطرنشان کرد: عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و قرارگیری ۴۲ درصد از خانوار‌های شهر تهران زیر خط فقر، موضوع دیگری است که نیاز مسکن را تشدید می‌کند.

عدم تناسب زیربنای واحد‌های مسکونی با توان خانوار بحث دیگری بود که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به آن اشاره کرد و توضیح داد: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی در شهر تهران شاهد این هستیم که صدور پروانه برای تعداد واحد‌های مسکونی کوچک بخاطر محدودیت‌هایی که طرح تفصیلی ایجاد کرده، کاهش یافته و ساخت و ساز به سمت واحد‌های بزرگتر رفته است که با نیاز خریداران تناسبی ندارد.

هدایت ادامه داد: اعتقاد داریم که در شهر تهران در یک دوره ۱۰ ساله باید حداقل ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود که ما در این دوره توانستیم زیرساخت‌های لازم برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد را در شهر تهران فراهم کنیم و نکته این است که بیش از ۹۰ درصد این ۲۰۰ هزار واحد عموماً در پهنه جنوب تهران در عرصه‌های ناکارآمد و بی دفاع شهری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در نوسازی بافت‌های فرسوده و پلاک‌های ناپایدار ایجاد محلات الگو و تأمین کلیه سرانه‌های خدماتی مورد نیاز پروژه‌های مسکونی است و معتقدیم باید ساخت مسکن در شهر تهران تبدیل به یک جریان پایدار شود.

هدایت در پاسخ به بحث واحد‌های مسکونی مازاد، گفت: این واحد‌ها عموماً در مناطق شمال تهران قرار دارند که خیلی با آن گروه هدفی که ما به دنبالش هستیم که صاحبخانه کنیم، همخوانی ندارند.