تجمع مردم مقابل بیت آیت‌الله آل‌هاشم؛
سید مهمان‌نواز کجایی؟

مخاطب۲۴- امام جمعه-  امام شنبه تا جمعه ما تبریزی‌ها میهمان نواز بود، امکان نداشت کسی جلوی بیت‌اش منتظر بماند.

{$sepehr_media_185598_600_300}