معارفه مدیریت بیمه‌های درمان بیمه آرمان

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان؛سرکارخانم لیلا سعیدی به عنوان سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمه آرمان معارفه شد. خاطرنشان می‌شود: این مراسم، با حضور دکتر مجید قلی پور مدیرعامل و عضو هیات مدیره، دکتر حمیدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس هیات مدیره و معاون اجرائی، دکتر مسعود همتی گل سفیدی معاون فنی بیمه‌های اشخاص، دکتر مجید حبیبی معاون فنی بیمه‌های غیر زندگی و جمعی از همکاران معاونت فنی بیمه‌های اشخاص برگزار گردید و لیلا سعیدی با حکم دکتر مجید قلی پور مدیرعامل بیمه آرمان، به عنوان سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان منصوب شد. روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.