زمان شروع امتحانات نهایی تغییر کرد

مخاطب ۲۴- مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خبرداد.

در این اطلاعیه آمده که آموزش و پرورش همواره در پی ارتقاء نظام آموزشی کشور است. در همین راستا، اجرای مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دانش آموزان را همسو با تقویت کیفیت آموزش و بازگرداندن مرجعیت به کتاب درسی، معلم و مدرسه و ایجاد شرایط نسبتا برابر برای راهیابی دانش آموزان مستعد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌داند.

برای تحقق این امر و اجرای مطلوب امتحانات نهایی، از ابتدای سال جاری برنامه ریزی‌های لازم صورت گرفت، اما فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه در سامانه با مشکل روبرو شد. ضمن پوزش از یکایک دانش آموزان و اولیاء گرامی آن‌ها و در پاسخ به درخواست مدیران اجرایی حوزه‌های امتحانی در سراسر کشور، با هدف تمرکز و ایجاد آرامش و جلوگیری از تضییع حقوق دانش آموزان عزیز، زمان آزمون اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به شرح جدول زیر تغییر می‌کند.

بدیهی است که زمان و ساعت همه امتحانات دیگر، مطابقِ تقویم اعلامیِ قبلی خواهد بود. برای همه دانش آموزان عزیز آرزوی موفقیت روز افزون داریم.