تعیین داروخانه‌های ویژه عرضه دارو‌های تک نسخه‌ای

مخاطب ۲۴- ناصر هیراد گفت: بیماران صرفاً از طریق داروخانه‌های منتخب و معرفی شده توسط سازمان غذا و دارو داروی خود را تهیه کنند.

وی اظهار کرد: با راه اندازی سامانه متمرکز پاسخگویی الکترونیکی میز خدمت سازمان غذا و دارو به آدرس https://khedmat.fda.gov.ir بیماران دارای داروی تک نسخه‌ای به راحتی می‌توانند مدارک خود را در سامانه ثبت و بدون نیاز به مراجعه حضوری به این سازمان و از طریق معاونت‌های غذا و داروی استان‌ها درخواست خود را ارسال نمایند.

هیراد با اشاره به برگزاری فراخوان تأمین دارو‌های تک نسخه‌ای برای اولین بار در سال گذشته، تصریح کرد: با تأمین دارو‌های تک نسخه‌ای به صورت یکجا علاوه بر کاهش متوسط زمان تأمین دارو‌ها از ۶۰ روز به ۱۰ روز، میزان ارزبری نیز کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

به گفته معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به منظور سهولت تأمین دارو‌های تک نسخه‌ای بیماران، بخشی از فرآیند‌های مرتبط به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی تفویض شده است.