نمایشگاه کتاب ۲۴۱ میلیارد تومان فروخت

مخاطب ۲۴- نشست روزانه علی رمضانی، قائم مقام و سخنگوی سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره میزان فروش نمایشگاه کتاب، گفت: تا پایان روز پنجم نمایشگاه کتاب، در بخش حضوری نمایشگاه ۱۷۲ میلیارد تومان فروش داشتیم که ۱۱۱ میلیارد تومان از درگاه رسمی ثبت شده و ۶۱ میلیارد تومان نیز از طریق غیررسمی (کارت به کارت و نقدی) بوده است. در بخش
مجازی نمایشگاه نیز فروش ۶۸ میلیارد تومانی را داشتیم که ۴۷ میلیارد سهم ناشران از این میزان و ۲۱ میلیارد تومان هم سهم کتابفروشان بوده است. مجموعا نمایشگاه کتاب ۲۴۱ میلیارد فروش را تجربه کرد.
به گفته او تعداد کتاب‌های فروخته شده در بخش مجازی ۴۳۰ هزار نسخه است که در قالب ۲۲۰ هزار بسته ساماندهی شده است.

سخنگوی نمایشگاه کتاب همچنین «مفید بودن همزمانی نمایشگاه مجازی و حضوری» را موضوع نظرسنجی نمایشگاه برشمرد و افزود: ۷۲ درصد مردم، خیلی زیاد انتخاب کردند، ۲۳ درصد هم همزمانی را زیاد مفید می‌دانستند. در واقع سه‌چهارم مردم همزمانی را بسیار مفید تلقی می‌کنند.

او با بیان اینکه مردم نمره ۷۲ از ۱۰۰ را به نمایشگاه کتاب داده‌اند، افزود: معرفی کتاب‌های الکترونیکی صوتی، افزایش نمازخانه‌ها، ارایه غذایی ایرانی از درخواست‌های مردم از مسئولان نمایشگاه است. برگزاری مراسم رونمایی در نمایشگاه، حضور طیف مختلف و برخورد محترمانه راهنما و عوامل اجرایی از نقاط قوت نمایشگاه از نگاه مردم است و سه نقطه ضعف نمایشگاه از نگاه مردم هم شلوغی ناشران دانشگاهی، تهویه نامناسب در نمازخانه و کافی نبودن مترجم در بخش ناشران خارجی و بین‌المللی اعلام شده است.