تحقیقات برای رازگشایی از مرگ مرموز دو زن

مخاطب۲۴- نخستین پرونده

چندی قبل گزارش مرگ زن میانسالی در بیمارستان به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. در تحقیقات اولیه که به دستور بازپرس جنایی صورت گرفت، مشخص شد که زن میانسال در خانه حالش بد شده و دخترش به نام المیرا او را به بیمارستان رسانده است. تلاش کادر درمان برای نجات زن میانسال بی‌نتیجه ماند و ساعاتی بعد او تسلیم مرگ شد. به‌دنبال مرگ زن میانسال، برادر‌های او از المیرا شکایت کرده و مدعی شدند که المیرا به خاطر رسیدن به اموال مادرش، بلایی سر او آورده است. با شکایت برادر‌های زن میانسال، جسد به پزشکی قانونی منتقل و علت مرگ مسمومیت دارویی اعلام شد. باتوجه به شکایت برادران زن میانسال از دختر خواهرشان، بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کرد. دختر جوان در تحقیقات گفت: از محل کارم که به خانه آمدم متوجه شدم حال مادرم خوب نیست و او را به بیمارستان رساندم. احتمال می‌دهم زمانی که من نبوده‌ام مادرم داروهایش را بیشتر مصرف کرده و منجر به مرگش شده است.

دومین پرونده

چندی قبل گزارش خودکشی زن جوانی به بازپرس جنایی اعلام شد و با حضور تیم تحقیق در محل آن‌ها با جسد حلق آویز زن جوان مواجه شدند. همسرش مدعی بود برای انجام کار از خانه خارج شده و زمانی که برگشته با جسد او مواجه شده است.

اما خانواده زن جوان، دامادشان را عامل مرگ او دانستند و در تحقیقات عنوان کردند: مینا ورزشکار بود و روحیه شادابی داشت، چرا باید دست به خودکشی بزند و به زندگی‌اش پایان دهد. به دستور بازپرس جنایی همسر مینا بازداشت شد و در تحقیقات گفت: همسرم دچار افسردگی بود و چند باری هم دست به خودکشی زده بود. روز حادثه هم زمانی که به خانه آمدم با جسد او مواجه شدم.

تحقیقات در این دو پرونده ادامه دارد.