نتایج رسمی انتخابات ۲۱ اردیبهشت
پایان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

مخاطب۲۴-با اعلام اسامی منتخبان ۲۲ حوزه انتخابیه در ۱۵ استان از سوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

محسن اسلامی روز شنبه (۲۲ اردیبهشت ماه)، این اسامی را به شرح زیر اعلام کرد:

محسن اسلامی روز شنبه (۲۲ اردیبهشت ماه)، این اسامی را به شرح زیر اعلام کرد:

حوزه انتخابیه

آرای صحیح

نام و نام خانوادگی منتخب

تعداد آرای منتخب

آبادان

۵۷۷۰۱

جواد سعدون زاده

۲۵۱۳۸

آبادان

۵۷۷۰۱

سید محمد مولوی

۲۱۵۷۸

بیرجند، درمیان و خوسف

۹۵۹۰۶

سید حسن هاشمی

۶۷۱۶۹

پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز

۸۹۴۱۲

ابراهیم فهیمی

۵۰۹۸۳

پیشوا و قرچک

۶۴۴۲۱

علی خزائی

۴۱۲۰۴

تبریز، آذر شهر و اسکو

۲۱۱۵۹۱

علیرضا منادی سفیدان

۸۰۰۱۴

تبریز، آذر شهر و اسکو

۲۱۱۵۹۱

علی جعفری آذر

۷۵۳۱۹

تبریز، آذر شهر و اسکو

۲۱۱۵۹۱

رضا صدیقی

۷۴۸۸۴

تبریز، آذر شهر و اسکو

۲۱۱۵۹۱

علیرضا نوین

۶۶۵۱۳

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

بیژن نوباوه وطن

۲۷۱۰۹۴

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

محمد سراج

۲۴۸۹۲۷

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

ابوالفضل ظهره وند

۲۳۹۷۱۹

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

حسین صمصامی مزرعه آخوند

۲۳۶۹۲۱

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

زهره سادات لاجوردی

۲۳۰۰۳۳

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

احمد نادری

۲۲۷۷۳۶

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

ابراهیم عزیزی

۲۲۵۶۰۷

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

سمیه رفیعی

۲۲۲۵۴۴

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

پیمان فلسفی

۲۱۸۹۱۰

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

ابوالقاسم جراره

۲۱۸۷۷۱

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

سید مرتضی محمودی

۲۱۱۸۶۰

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

مجتبی رحمان دوست

۲۱۱۱۶۹

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی

۲۰۰۸۶۵

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

مجتبی زارعی

۲۰۰۳۸۰

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

زینب قیصری

۱۹۹۲۰۸

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

۵۵۲۶۴۴

علیرضا سلیمی

۱۹۸۸۳۵

خدا بنده

۶۹۳۴۰

احمد بیگدلی

۳۷۵۲۶

خرم آباد و چگنی

۱۱۷۶۵۰

هادی هاشمی نیا

۴۹۶۶۲

خرم آباد و چگنی

۱۱۷۶۵۰

رضا سپه وند

۴۵۹۳۴

رامهرمز و رامشیر

۷۱۷۳۴

امیر حسین نظری

۳۶۶۲۳

زنجان، طارم

۶۵۹۴۱

نبی اله محمدی

۳۵۵۱۷

سمیرم

۲۶۸۸۴

رحیم کریمی

۱۳۶۵۵

شبستر

۳۴۴۸۱

محمود طاهری

۱۹۲۹۵

شیراز و زرقان

۱۰۸۱۳۷

سید اسماعیل حسینی

۵۷۷۵۷

شیراز و زرقان

۱۰۸۱۳۷

ابراهیم عزیزی

۴۳۱۴۶

قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

۱۰۳۳۰۵

عمران عباسی کالی

۴۲۰۲۳

قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

۱۰۳۳۰۵

علی کشوری

۳۸۸۳۲

کرج، اشتهارد، فردیس

۹۴۹۶۸

علی شیرین زاد

۴۸۳۱۶