بازنشستگان نقش مهمی در تمدن سازمانی بیمه ایران دارند

به گزارش مخاطب ۲۴به نقل از روابط عمومی بیمه ایران:کشاورز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری نشست با اشاره به لزوم قدردانی از زحمات همکاران پیشکسوت و بازنشسته اظهارداشت: رویکرد مدیریت ارشد شرکت توجه به مسائل بازنشستگان است و ما خود را قدردان زحمات آن‌ها میدانیم و نقش ایشان را در خلق تمدن سازمانی شرکت بزرگ بیمه ایران مهم می‌شماریم.
مدیرعامل بیمه ایران با ذکر این نکته که کار اصلی را در شرکت‌های بیمه گر نیروی انسانی انجام میدهد لذا به همکارانم تاکید کرده ام از تمام ظرفیت قانونی برای جلب رضایت بیشتر کارکنان و بازنشستگان استفاده کنند.
رییس هیات مدیره بیمه ایران در خصوص درخواست‌های مطرح شده در نشست گفت: تمام موارد گفته شده را به عنوان یک مسئله دنبال خواهم کرد. مواردی که انجام آن ملاحظه‌ای نداشته باشد مانند صدور دفترچه درمان بازنشستگان و اختصاص چهار نقطه در تهران برای جمع آوری هزینه درمان ایشان در دستور است و مابقی موارد با لحاظ مقررات دنبال خواهد شد.
کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: با درک متقابل از یکدیگر میتوانیم تمام کار‌ها را پیش ببریم و من در حالی که همکاران شاغل را موظف به رعایت احترام همه پیشکسوتان میدانم، از همکاران بازنشسته نیز توقع دارم شرایط و سختی و فضای کاری شاغلین را برای بازنشستگان بازگو نمایند که به ایجاد درک متقابل کمک شود.
در این جلسه اعضاء کانون با اهداء تابلوی تقدیر از مدیرعامل بیمه ایران، نقطه نظرات در خصوص موضوعات جاری شرکت و درخواست‌های صنفی خود را مطرح نمودند.