دیدار دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران با کارکنان شرکتی مستقر در ستاد بانک

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از پست بانک ایران :در این دیدار ابتدا حسین ملک معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشت و امور رفاهی کارکنان شرکتی ارائه کرد.
در ادامه این دیدار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که در آن تنی چند از نیرو‌های شرکتی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در پست بانک ایران برای ارتقاء سطح معیشت و رفاهیات این قشر، به نمایندگی از دیگران نسبت به بیان دغدغه‌ها، انتظارات و نقطه نظرات خود در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی خود پرداختند.
در این دیدار دکتر شیری در فضایی صمیمی در سخنانی ضمن تبریک و گرامیداشت روز معلم و روز جهانی کار و کارگر گفت: با توجه به اهمیت نیروی انسانی در تولید و خدمات، ما امسال شعار بانک را «سرمایه انسانی - محور تحول» قرار دادیم و همواره دغدغه هیات مدیره و مدیران، توجه به تامین و بهبود معیشت و امور رفاهی کارکنان شرکتی طرف همکاری با بانک بوده است.
دکتر شیری بر نقش کارکنان شرکتی در پیشبرد عملکرد و دستیابی به اهداف بانک تاکید کرد و از آنان خواست مانند گذشته در کنار سایر کارکنان به پیشرفت و بالندگی پست بانک ایران کمک کنند.