در گفتگو اختصاصی با مخاطب۲۴
جوکار: طرح افزایش تعداد نمایندگان به مجالس دیگر منتقل شد!

مخاطب ۲۴- محمدصالح جوکار نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس به خبرنگار مخاطب ۲۴ گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و به مجالس بعدی راه یافت.
نماینده مردم یزد افزود: با توجه به این که برخی از حوزه‌های انتخابیه افزایش جمعیت داشتند و از ۲۴ سال گذشته تا به امروز افزایش تعداد نمایندگان مجلس را نداشتیم این طرح در کمسیون مصوب شد و سپس وارد مجلس صحن شد و در نهایت مسکوت ماند.

 

{$sepehr_media_178846_600_300}