قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

مخاطب ۲۴- پیش بینی بورس_ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۵ صدم درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۸۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲۱ صدم درصد افزایش به ۸۷ دلار و ۴۷ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۳۸ صدم درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۴۲ سنت رسید.