ارایه خدمات بانکی به افراد بالای ۶۵ سال بدون صف در شعب بانک ملت

به گزارش مخاطب ۲۴به نقل از روابط عمومی بانک ملت:طرح منزلت در راستای احترام به مقام و منزلت سالمندان با اختصاص کلید مجزا در دستگاه نوبت دهی شعب در شعب این بانک اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش، از شماره ۴۰۰ الی ۴۴۹ دستگاه‌های نوبت دهی شعب، به مراجعین حضوری دارای سن ۶۵ سال یا بالاتر در قالب طرح منزلت اختصاص یافته است.
با اجرای طرح منزلت در بانک ملت، تکریم سالمندان گرانقدر در دریافت خدمات بانکی در دستور کار تمامی شعب این بانک قرار گرفته است.