مدیر شعب بانک توسعه تعاون عنوان کرد
استان خراسان جنوبی حائز رتبه دوم در شاخص عملیاتی npl شد

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛مدیر شعب استان در بررسی عملکرد سال گذشته شعب استان، تحقق ۲۰۰ درصدی برنامه صدور ضمانت نامه، تحقق ۲۰۶ درصدی برنامه تمدید ضمانت نامه و همچنین تحقق ۱۳۸ درصدی برنامه اعتبار اسنادی گزارش کرد.

ملائی در تشریح عملکرد شعب در حوزه برنامه صدور ضمانت نامه شعبه جمهوری بیرجند، شعبه مرکزی بیرجند و شعبه قاین را دارای بیشترین میزان تحقق، و در حوزه برنامه تمدید ضمانت نامه شعبه بشرویه، شعبه فردوس و شعبه مرکزی بیرجند را دارای بیشترین میزان تحقق اعلام کرد و افزود: شعبه فردوس با عملکرد ۱۰۴۲ درصدی در حوزه اعتبار اسنادی در جایگاه پانزدهم در میان شعب بانک توسعه تعاون کشور قرار گرفته و بعد از آن شعبه قاین دارای عملکرد مطلوبی بوده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ مدیریت شعب استان خراسان جنوبی در میان استان‌های دیگر حائز رتبه دوم در شاخص عملیاتی npl شده است؛ خاطر نشان کرد: مدیریت شعب استان توانسته است با حفظ نسبت مطالبات غیرجاری به کل مصارف بر روی مقدار نیم درصد در رتبه دوم در میان سایر استان‌ها قرار گیرد؛ همچنین عملکرد غالب شعب استان در این شاخص مطلوب و با تغییرات خوبی همراه بوده که منجر به تحقق npl زیر ۰.۱ درصد در ۹۰ درصد شعب شده است.

گفتنی است در این میان، شعبه قاین در شاخص وضعیت مطالبات غیرجاری در میان شعب سراسر کشور توانسته است رتبه پنجم را به خود اختصاص دهد.