شاهین اتومات دست دوم چند؟

مخاطب۲۴- قیمت شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲ با کارکرد هشت هزار کیلومتر ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
{$sepehr_key_3296}
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودرو‌های شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G اتومات ۱۴۰۳ صفر ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۳ صفر ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۳ صفر ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۲، ۵،۰۰۰، ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۲، ۵،۰۰۰، ۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۲، ۸،۰۰۰، ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۳، ۳۰۰، ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲، ۸،۰۰۰، ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲، ۱۵،۹۰۰، ۷۲۹،۰۰۰،۰۰۰