لحظه وداع خمس با تراکتوری‌ها

مخاطب ۲۴- در حالی که همه منتظر ادامه کار خمس در تراکتور بودند، سرمربی این تیم تبریزی امروز مذاکرات فسخ قرارداد را انجام داد و با طی مراحل نهایی، برگه فسخ را هم امضا کرد.

اما پیش از آن او دیداری با بازیکنان و اعضای باشگاه تراکتور داشت و با جملات احساسی با آن‌ها وداع کرد.

خمس بازیکنان تراکتور را در آغوش گرفت و از آن‌ها خواست تا راهشان را ادامه بدهند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.